Förädla din mark med solel

Läs om vad vi gör

FÖR DIG SOM:

Vanliga frågor

Vilken mark är bra för en solpark?

Bra mark för en solpark är plan och skuggfri, med bra jorddjup för kostnadseffektiv installation. Och givetvis bra solinstrålning. Det är en klar fördel med närhet till nätanslutning för att underlätta distributionen av den genererade elen. Helst ska det inte finnas sådant som kan hindra eller begränsa solparkens storlek, exempelvis strandskydd, fornlämningar eller naturskydd.

Vad tjänar man, som markägare, på en solpark?

Arrendeintäkten brukar vara antingen runt 4 % av parkens avkastning i form av producerad el, eller en fast summa beroende på storleken på marken. Det som gäller är att hitta den magiska gränsen: Med ett för högt arrende blir det för dyrt för att någon ska vilja investera i projektet, medan ett för lågt arrende gör att du går miste om intäkter.

Hur långa arrendeavtal brukar man skriva?

Vanligast är arrendeavtal på mellan 35 och 50 år. Enligt jordabalken i svensk lagstiftning får ett arrendeavtal vara max 50 år.

Tidigare och
pågående projekt

Läs om några av våra uppdrag för att få en inblick i det vi arbetar med. Här berättar vi om olika projekt och utmaningarna längs vägen.

Circumflex i siffror

LOREM

250

Lorem ipsum dolor
LOREM

250

Lorem ipsum dolor
LOREM

250

Lorem ipsum dolor
LOREM

250

Lorem ipsum dolor