Solpark för markägare

Hur ser vägen fram till en solpark ut för dig som äger mark, och vad är bra att veta när du funderar på att börja odla solenergi? Här har vi samlat det du behöver veta och vad vi kan hjälpa dig med.

Att ha en solpark på ens ägor är ett bra sätt att höja avkastningen på marken. Men vägen dit kan ofta vara både krokig och full av frågetecken, och därför har vi specialiserat oss på det som gör idéerna till verklighet.

Hur mycket du kommer att tjäna på solparken beror på flera olika saker. Tekniska och logistiska faktorer, geografiska förutsättningar, men även arrendet spelar roll. För högt arrende kan göra projektet för dyrt för att någon ska vilja investera, medan ett för lågt arrende gör att du går miste om intäkter. Därför letar vi alltid efter nivån där du får ut en bra avkastning samtidigt som det blir ett attraktivt projekt.

Du väljer själv hur involverad du vill vara, och vad du vill ha vår hjälp med. En idé och en bit mark är allt som behövs, om du vill att vi driver allting runt omkring. Vi kan också vara din partner där vi utvecklar ett projekt tillsammans. Eller din projektledare om du vill driva och äga solparksprojektet själv.

Vad du än väljer kan du räkna med oss som ditt bollplank hela vägen.

Så här arbetar vi

Innan vi påbörjar någonting annat gör vi en så kallad markvalidering, alltså en förstudie där vi undersöker förutsättningarna, ekonomin och elproduktionen i den tilltänkta solparken. Det är ett kostnadseffektivt sätt att få en bild av projektet utan att behöva göra stora investeringar.

Sedan börjar en process med tillståndsansökningar och ansökan om nätanslutning. Här sköter vi kontakten med Länsstyrelsen och andra myndigheter, elnätbolag och eventuella specialkompetenser som behövs. Med specialkompetenser menar vi till exempel de personer som utför en arkeologisk utredning om det skulle visa sig krävas.

Vi sätter en effektiv tågordning baserad på våra erfarenheter och branschkunskaper, tar hand om eventuella kompletteringar och håller i trådarna mellan alla olika inblandade parter.

I dagsläget är det långa ledtider hos både nätbolag och myndigheter, men även under perioder av väntan och tystnad håller vi uppe kommunikationen och ser till att du är uppdaterad.

Vid alla olika stadier kan vi hjälpa dig att ta fram köpare, byggentreprenör eller leverantörer.

Oftast är vi med i ett projekt hela vägen fram till att solparken är byggklar, det som man i branschen kallar ready-to-build eller RTB. Alltså att det färdigt att börja bygga och koppla in sig i elnätet.

Bra att veta

  • En solpark är helt reversibel. Om du i framtiden vill göra något annat med marken räcker det med att montera ner paneler, dra upp pålar och ta bort transformator för att återställa jorden till så som den var från början.
  • Solparker är en ung bransch i Sverige. Så sent som andra hälften av 2010-talet började man bygga solparker här. Innan dess hade tekniken inte kommit tillräckligt långt (samt kostade för mycket), varför det inte var kommersiellt lönsamt att bygga solparker i Sverige.
  • Det ska vara enkelt. Ledtiderna må vara långa eftersom varken myndigheter eller elnätens utbyggnad har hunnit med den snabba utvecklingen vi befinner oss i. Men att anlägga en solpark är inte, och ska inte vara, raketforskning. Därför prioriterar vi tydlighet i allt från hur avtalen skrivs till hur vi vägleder eller navigerar oss fram genom ett projekt tillsammans.
No items found.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss.

Tack, vi kontaktar dig inom kort och bokar in ett möte.
Något blev fel. Kontrollera fälten igen.

Eller mejla oss på info@circumflex.se