Våra tjänster

Samtliga våra tjänster bygger på att möjliggöra solenergi. Från att idén föds till att första spadtaget kan tas, med alla tillstånd på plats och nätanslutning förberedd.

För att få ut mesta möjliga av vad Circumflex kan erbjuda rekommenderar vi att se oss som en del av helheten. Med andra ord att du själv inte behöver välja ut den ena eller den andra tjänsten för att komma framåt.

Som din partner kan vi ge vägledning och beslutsstöd utan påverkan från tillverkare, leverantörer eller andra utomstående parter. Det är alltså bara dina intressen och ingen annans som styr hur projektet utvecklas, oavsett vad du anlitar oss för.

Läs om våra olika tjänster här nedanför.

Från idé till ready-to-build

Det här är ingen enskild tjänst, utan handlar om att vi är med dig som erfaren projektutvecklare och bollplank hela vägen.

Med dina målsättningar, önskemål eller funderingar som bas tar vi de steg som är nödvändiga för att förverkliga en solpark på din mark. Vi sköter tillståndsprocessen, kontakt med myndigheter och håller koll på både det övergripande och detaljerna.

Markvalidering

En förstudie där vi undersöker marken och hur väl lämpad den är för att bygga solpark på. Här tittar vi på allt från jordmån till solinstrålning, kartlägger eventuella hinder och räknar på ekonomin.

Förutom att ge dig ett fördelaktigt utgångsläge är markvalidering ett kostnadseffektivt sätt att bedöma värdet i att gå vidare med ett projekt innan du gjort några stora investeringar.

Markarrende

För att öka avkastningen på mark på ett klokt sätt krävs både en helhetsbild och ett långsiktigt perspektiv. Eftersom ett högre arrende innebär ett dyrare solparksprojekt finns det en risk att man når en gräns där ingen vill investera.

Därför strävar vi alltid efter ett win-win-läge där jordägaren får bra betalt samtidigt som projektet är attraktivt att investera i.

Tillståndsprocessen

Vi sköter hela processen med tillståndsansökningar inklusive uppföljning, kompletteringar och inte minst all kontakt med Länsstyrelsen och andra myndigheter.

I dagsläget är många av ledtiderna väldigt långa. Men vi håller dig alltid uppdaterad och bidrar med en struktur och tågordning som säkerställer att du inte spiller någon tid i onödan.

Nätanslutning

Nätanslutningen är avgörande för att det ska bli någon solpark över huvud taget. Vi tar hand om ansökan åt dig, inklusive att bedöma hur kostnaden påverkar lönsamheten i projektet.

Idag är det trångt i nätet och även med långa väntetider är det vanligast att man behöver skala ner den tilltänkta produktionen för att få plats. Vi är med dig som bollplank hela vägen.

Projektledning

Oavsett om du behöver en partner från start till mål eller bara någon som håller reda på alla olika delar kan vi vara den som ansvarar för ditt projekt.

Förutom vår branschkunskap för vi även med oss lång erfarenhet av projektledning, ledarskap och koordinering. Och kommunikationen är A och O: Vi håller dig i loopen under varje steg på vägen.

Konsultation

För såväl övergripande frågor som enskilda ärenden eller punktinsatser erbjuder vi konsultation. Med de kunskaper och erfarenheter vi har kan vi snabbt sätta oss in i det du gör (eller vill göra), oberoende av hur långt framskridet det är.

Privata föreläsningar

Vår solenergiexpert Robin Fallai föreläser för organisationer och sällskap som antingen vill få en tydligare bild av möjligheterna och procedurerna kring solparker, eller vill fördjupa sina kunskaper i ämnet.

Vad kan man göra, hur går man till väga och vad ska man tänka på? Efter föreläsningen har publiken chans att ställa alla frågor som kan tänkas dyka upp.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Fyll iformuläret så hör vi av oss.

Tack, vi kontaktar dig inom kort och bokar in ett möte.
Något blev fel. Kontrollera fälten igen.

Eller mejla oss på info@circumflex.se