”Vi är med dig hela vägen”

Heléne Johansson, medgrundare och projektchef på Circumflex, gör mer än bara en projektledares jobb. Hon får minst lika ofta anledning att kalla sig strateg, vägvisare och bollplank. Med en bakgrund som ekonomichef, controller och projektledare är Heléne den som omvandlar komplexa solparksprojekt till genomförbara verkligheter.

Intervju

Heléne Johansson, medgrundare och projektchef på Circumflex, gör mer än bara en projektledares jobb. Hon får minst lika ofta anledning att kalla sig strateg, vägvisare och bollplank. Med en bakgrund som ekonomichef, controller och projektledare är Heléne den som omvandlar komplexa solparksprojekt till genomförbara verkligheter.

– Varje projekt är unikt, och varje kund har sina egna förutsättningar och behov. Vårt jobb är att anpassa oss efter det och se till att alla delar av projektet lirar ihop, säger Heléne.

Från den initiala idén till det färdiga projektet är Helénes roll att säkerställa att varje steg i processen flyter på utan problem, oberoende av omfattningen på kundens involvering eller tidigare kunskaper. Det börjar med en grundlig markvalidering och förstudie, där Circumflex analyserar markens lämplighet och ekonomiska potential för solparken.

– Efter förstudien, när projektet sätter igång, ser vi till att all nödvändig dokumentation och alla tillstånd är på plats. Från samråd med Länsstyrelsen till nätanslutningsförfrågningar och allt där emellan. Även om det ofta kan innebära ganska tidsperioder där vi väntar på olika godkännanden eller besked håller vi ständigt våra kunder uppdaterade och involverade i varje steg, berättar Heléne.

Hennes arbete sträcker sig bortom administrativa uppgifter, och hon arbetar nära sina kunder för att förstå deras visioner och mål.

– Att vara lyhörd och kommunicera effektivt är nyckeln. Det handlar om att bygga en bro mellan kundens ambitioner och den praktiska genomförbarheten, säger Heléne.

För henne handlar det inte bara om att leverera en tjänst; det handlar om att skapa långvariga relationer och hjälpa kunderna att bidra till den gröna omställningen i stort.

– Att hjälpa markägare få ekonomisk avkastning samtidigt som de bidrar till klimatmålen är otroligt givande.