Unik kunskap och erfarenhet

Circumflex medgrundare och solparksexpert Robin Fallai är inte den typiska experten inom solenergi. Med en karriär som började inom elhandel på 1990-talet har han skaffat sig en djupgående förståelse för energibranschen, från krafthandel till solparksutveckling.

Intervju

Circumflex medgrundare och solparksexpert Robin Fallai är inte den typiska experten inom solenergi. Med en karriär som började inom elhandel på 1990-talet har han skaffat sig en djupgående förståelse för energibranschen, från krafthandel till solparksutveckling.

– Jag har alltid varit fascinerad av energibranschen. Från mitt första engagemang i ett vindkraftsprojekt till mina år inom elhandel har jag sett hur energimarknaden har förändrats och anpassats för att möta nya behov, berättar Robin.

Hans resa inom solenergi började i slutet av 2010-talet, vid en tidpunkt då solparkerna i Sverige precis började få fotfäste.

– Priserna på solpaneler sjönk, tekniken blev bättre och Sverige, med sitt stabila nät och rättsstat, blev en attraktiv plats för investeringar i förnybar energi.

Tack vare sin bakgrund och sitt intresse av solenergi har Robin ena foten i den traditionella elbranschen, och andra foten i det föränderliga, nya. Något som ger honom ett unikt perspektiv i en ännu väldigt ung bransch.

– Det handlar inte bara om att sätta upp solpaneler. Det handlar om att förstå energimarknaden, prissättning, och hur allt detta påverkar lönsamheten och genomförbarheten av solparksprojekten. Varje projekt är unikt. Och det är vår uppgift att se till att våra kunder kan maximera värdet av sina investeringar i solenergi.